tarieven

Nieuwe tarieven per zaal(*) vanaf 1/1/2017

€ 400(1)(3) € 500(3) Per jaar per wekelijks gebruikt uur.
€ 350(1)(2)(3) € 437,50(2)(3) Per jaar per wekelijks gebruikt uur, niet tijdens de schoolvakanties.
€ 12,50(1) € 15,60 Per uur voor bij de RVBB aangesloten sportclubs
indien de hal beschikbaar is; te reserveren bij kalender@debudohal.be
€ 15,60(1) € 19,50 Per uur voor niet bij de RVBB aangesloten clubs indien de hal beschikbaar is;
Te reserveren bij kalender@debudohal.be
Te betalen 14d voor de activiteit tav Budohal Elewijt, BE16 7512 0281 1074

€ 80(1)(3) voor dag-activiteiten, mits akkoord van de clubs die de hal op die dag normaal gereserveerd hebben

(*) tarieven per zaal inclusief het gebruik van de vergaderzaal tot maximum 1 uur na de reservatie van de zaal.
(1) Voor sportclubs aangesloten bij de sportraad van Zemst.
(2) Met dit tarief kan je niet trainen tijdens de vakanties. Je komt wel volledig je zaal-verplichtingen na mbt verwarming en ventilatie en geniet bijgevolg dezelfde rechten en garanties als het 52w-tarief. De eerste zaterdag en laatste zondag van de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie worden niet als schoolvakantie-dagen beschouwd.
(3) Mits betalen van een eenmalige waarborg van 150 euro, over te schrijven op BE37 7554 4094 9828